Vergoeding

Zónder verwijsbrief van uw huisarts

Sinds 1 juli 2008 is het mogelijk dat u zonder verwijsbrief van uw huisarts of specialist bij de oefentherapeut terecht kunt. U kunt dus rechtstreeks contact opnemen met “Olistica” voor een afspraak of vrijblijvende informatie. Met uw goedkeuring zorgt de oefentherapeut voor een optimale afstemming met uw huisarts.


Vergoeding

Oefentherapie Cesar en psychosomatisch oefentherapie worden vergoed conform de polisvoorwaarden van uw aanvullende ziektekostenverzekering. Dit betekent dat het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt afhankelijk is van uw aanvullende verzekering. Informatie hierover kunt u vinden in uw polisvoorwaarden of informeren bij uw zorgverzekeraar.