Supervisie en coaching

Supervisie is een leermethode waarmee men op basis van de eigen ervaringen meer inzicht kan krijgen in het persoonlijk functioneren. Dit leren gebeurt doormiddel van gesprekken. U leert naar uw eigen handelen, denken en gevoel te kijken.

Thema┬┤s kunnen bijvoorbeeld zijn: omgaan met lastige situaties met collegae, omgaan met grenzen, energie behouden in het werk, enz. In supervisie gaat het vooral om het bewust worden van de manier waarop u uw werk uitvoert, door middel van reflecteren.

In supervisie bepaalt u uw eigen leerdoelen. Het geleerde of de voornemens worden in de praktijk gebracht en de daarop volgende bijeenkomst besproken. U als supervisant beschrijft schriftelijk de opgedane ervaringen en neemt deze mee naar de bijeenkomst. U leert de supervisorische vaardigheden, zelfstandig te kunnen inzetten. Belangrijk is dat u als supervisant gemotiveerd bent om zelf te willen leren.

De supervisiebijeenkomsten vinden een keer in de twee weken plaats gedurende een uur.