Psychosomatiek

Ik stress……………?????????


Herkent u onderstaande stresssignalen? Dan is psychosomatische oefentherapie wellicht iets voor u.

Lichamelijke symptomen van stress
- aanhoudende vermoeidheid
Psychosomatiek - slaapproblemen
- gespannen spieren
- (spierspannings)hoofdpijn
- rugpijn
- pijn / druk op de borst
- hartkloppingen
- benauwdheid, u komt “lucht tekort”
- hyperventilatie
- veel zuchten
- nek- schouderklachten
- niet kunnen ontspannen

Psychische symptomen van stress
- niet meer tot rust komen
- gejaagdheid, onrust
- concentratievermindering
- vergeetachtig
- piekeren, veel denken, denken niet kunnen stoppen
- irritatie
- prikkelbaar
- somber
- angstig
- niet meer kunnen genieten
- onzekerheid
- onvoldoende zelfvertrouwen

Gedragsmatige symptomen van stress
- meer fouten maken
- chaotisch zijn
- woede uitbarstingen
- huilbuien
- meer roken
- meer alcoholgebruik
- toename van het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen
- vermijden van sociale contacten

Veel en langdurige stress kan psychische en/ of lichamelijke klachten veroorzaken, het kan u uit balans brengen. Aan de andere kant is stress een heel normaal verschijnsel. Het hoort erbij en zolang u zich er goed bij voelt is er niets aan de hand. Het wordt ongezond wanneer stress niet afgewisseld wordt met ontspanning en herstel. Stress moet aan en uit kunnen. Is dit niet het geval, dan kunnen er lichamelijke en / of psychische klachten ontstaan, u raakt uit balans.

Psychosomatische klachten:

Wanneer er een combinatie van psychische en lichamelijke klachten aanwezig zijn, noemen we dit psychosomatische klachten. U kunt stress psychisch ervaren wanneer u bijvoorbeeld last heeft van slaapproblemen, prikkelbaar zijn, veel denken, etc. Anderzijds kan stress lichamelijk ervaren worden. Door bijvoorbeeld last te hebben van gespannen zijn, spierpijn, hoofdpijn, ademhalingsproblemen (hyperventilatie), etc. De manier waarop u omgaat met de klachten en op welke manier u er tegenaan kijkt kan een rol spelen bij het ontstaan van stressklachten. Dit noemen we ineffectieve klacht- probleemhantering, ook wel ineffectieve copingstijl genoemd.

Psychosomatische behandeling:

Als psychosomatisch oefentherapeut ga ik uit van een integrale aanpak. Dit houdt in dat de behandeling zich richt op zowel de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek.

De behandeling bestaat uit:

- Therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen om deze indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren.
- Cognitieve gedragstherapie, waardoor u meer inzicht krijgt in uw gedachten, emoties en handelen.
- Therapeutisch lichaamswerk, door middel van ontspannings, adem- en aandachtstraining en expressieoefeningen leert u weer in balans en in uw kracht te komen.